Verlichte Halfvasten Optocht Groesbeek

Aansluitend op de Verlichte Halfvasten Optocht Groesbeek is er ieder jaar in De Linde een Megahalfvasten spektakel, waar deelnemers aan de optocht en alle overige feestneuzen nog één keer uit hun dak gaan. De prijsuitreiking van de optocht en diverse optredens maken het feest compleet. De volgende VHO- Groesbeek met het aansluitende Megahalfvastenspektakel in De Linde staat gepland op zaterdag 13 maart 2021. I.v.m. het Coronavirus is de editie van 21 maart 2020 helaas komen te vervallen. Kijk voor extra info ook op vho-groesbeek.nl

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om uw plannen te bespreken.